I nagroda w konkursie z zakresu prawa podatkowego „Tax Everest” dla mgr. Macieja Kowalczyka

16 marca 2023

Mamy przyjemność poinformować, iż Pan mgr Maciej Kowalczyk, doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego, otrzymał I nagrodę w prestiżowym konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego „Tax Everest”, organizowanym przez Ośrodek Studiów Fiskalnych, Katedrę Prawa Finansów Publicznych UMK oraz firmę MDDP we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska.

Nagrodzona praca nt. „Podatek od luksusu – rozważania nad prawno-ekonomicznymi perspektywami wprowadzenia do systemu podatkowego RP” przygotowana została pod opieką naukową prof. dr. hab. Tomasza Nieboraka z Zakładu Prawa Finansowego.

Serdecznie gratulujemy!