Główna nagroda dla dr. Adriana Malickiego w Konkursie imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego

23 września 2022

Mamy przyjemność poinformować, że Kapituła Konkursowa VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu imienia Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu polskiego prawa prywatnego przyznała Panu Doktorowi Adrianowi Malickiemu główną nagrodę w Konkursie za rozprawę pt. „Treść i wykonywanie współwłasności w częściach ułamkowych”.  

Praca doktorska dr. Malickiego zostanie opublikowana w prestiżowej serii Instytucje Prawa Prywatnego nakładem wydawnictwa C.H. Beck.  

Promotorem nagrodzonej pracy doktorskiej był Pan prof. dr hab. Adam Olejniczak. 

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!