Dr Justyna Goździewicz-Biechońska w Zespole Prawno-Urbanistycznym

22 czerwca 2023

W dniu 20 czerwca 2023 r. dr Justyna Goździewicz-Biechońska z Zakładu Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska została powołana w skład Zespołu Prawno-Urbanistycznego działającego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na kadencję 2023-2026 i uczestniczyła w pierwszym posiedzeniu tego Zespołu.

Dr Justyna Goźdizewicz-Biechońska w Zespole Prawno-Urbanistycznym