Rok akademicki 2022/2023 na WPiA UAM rozpoczęty!

6 października 2022

1 października 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM uroczyście rozpoczęto nowy rok akademicki. Studenci I roku kierunku „prawo” tryb stacjonarny wysłuchali wykładu Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej – Jaśkiewicz na temat roli prawnika we współczesnym świecie. Nasza wybitna Uczona i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – zwróciła adeptom prawa uwagę na to, iż bycie prawnikiem wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością za jakość tworzonego prawa, jego interpretowanie, stosowanie, a także przestrzeganie w duchu Konstytucji. 

Niech to przesłanie towarzyszy Studentkom i Studentom w trakcie całych studiów. 

Naszym wszystkim Studentkom i Studentom życzymy wiele sukcesów w nowym roku akademickim 2022/2023