Wizyta w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

11 maja 2023

W dniu 8 maja 2023 r. grupa pracowników, doktorantów oraz studentów naszego Wydziału wraz z prof. Wojciechem Piątkiem uczestniczyła w spotkaniach w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA), poświęconych tematyce sądowej kontroli administracji publicznej. Podczas rozmowy z pracownikami Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego RPO uczestnicy zastanawiali się nad nowym sposobem zorganizowania postępowania kasacyjnego przed NSA, który uwzględniałby potrzebę profesjonalnego i sprawiedliwego rozstrzygania środków zaskarżenia w rozsądnym terminie. Z kolei w NSA wszyscy z uwagą wysłuchali wykładu pana profesora Romana Hausera na temat utworzenia w 2002 r. dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego, w tym wyzwań z jakimi wówczas należało się zmierzyć, zadając następnie wiele pytań dotyczących także współczesnych uwarunkowań działania sądownictwa administracyjnego. Spotykając się nadto z innymi sędziami oraz pracownikami NSA, a także zwiedzając sam budynek Sądu studenci mieli okazję do obserwacji funkcjonowania sądowej kontroli administracji w praktyce.