VII edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

21 lutego 2023

Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2023 r. brzmi: W cieniu imperium. Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski oraz opcjonalnie język niemiecki, jej wydanie w uznanym wydawnictwie naukowym, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość w sierpniu 2023 r.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2023 r.

O randze i wyjątkowości Konkursu świadczy kilka przesłanek:

 • szeroka interpretacja proponowanej przez Fundację tematyki każdej edycji;
 • brak ograniczeń dotyczących roku wydania monografii – doceniane są zarówno nowości wydawnicze, jak i starsze prace, których walory poznawcze są nadal aktualne;
 • szansa dla młodszych badaczy w zakresie promocji ich dorobku naukowego;
 • przejrzysta i merytoryczna procedura konkursowa;
 • unikalność projektu w skali Polski, który oferuje Laureatom przetłumaczenie i wydanie ich pracy w językach kongresowych w zachodnim wydawnictwie naukowym (uwzględnionym w wykazie MEiN), oferującym globalną dystrybucję książek;
 • zagraniczną promocję pracy z udziałem Autora i delegacji Fundacji w wybranych ośrodkach naukowych Europy Zachodniej i USA.

Do tej pory Fundacja, we współpracy z zachodnimi wydawnictwami, wydała następujące zwycięskie prace konkursowe:

 • Markowski D. K., Zwei Aufstände. Die Schlacht um Lemberg 1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, ss. 456, ISBN 978-3631829738.
 • Markowski D. K., Lwów or L’viv? Two Uprisings in 1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 412, ISBN 978-3631829721.
 • Chwalba A., Der Krieg der anderen. Die Polen und der Erste Weltkrieg 1914-1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Stiftung, Warschau 2021, ss. 442, ISBN 978-3631831281.
 • Chwalba A., The People of Poland at War: 1914-1918, Peter Lang, Janusz Kurtyka Foundation, Warsaw 2021, ss. 426, ISBN 978-3631838457.
 • Wolsza T., Encounter with Katyn: The Wartime and Postwar Story of Poles Who Saw the Katyn Site in 1943, Janusz Kurtyka Foundation, Carolina Academic Press, Durham 2018, ss. 421, ISBN 978-1-5310-1537-4.

Fundacja zorganizowała dla Autorów powyższych tytułów szereg spotkań promocyjnych, wykładów okolicznościowych oraz konferencji w ośrodkach intelektualnych w Polsce (Warszawa), USA (Houston, Nowy Jork, Chicago, Waszyngton), Niemczech (Berlin, Bonn, Ratyzbona), Wielkiej Brytanii (Londyn), Austrii (Wiedeń): https://fundacjakurtyki.pl/nagroda-im-janusza-kurtyki/

Obecnie trwają prace nad przekładami kolejnych monografii autorstwa naszych Laureatów: Andrzeja Nowaka, Sławomira Dębskiego i Przemysława Benkena. Nawiązano na tym polu współpracę m.in. z wydawnictwem Routledge oraz De Gruyter.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące przesyłania wymaganych dokumentów i egzemplarzy książek wraz z regulaminem Konkursu i plikami do pobrania znajdują się na stronie: https://fundacjakurtyki.pl/przed-nami-vii-edycja-konkursu-o-nagrode-im-janusza-kurtyki/