Program Staży Studenckich Urzędu Miasta Poznania

16 maja 2023

Studiujesz? Chcesz poznać pracę dla miasta?

Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia na 4-miesięczne płatne staże

Aplikuj do 15 czerwca!

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

✔       posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych

✔       studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału, biura lub jednostki

✔       wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Informacje i aplikowanie na www.poznan.pl/mim/staz/

ZAPRASZAMY

LATO_2023