Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę magisterską

12 czerwca 2023

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich. Do konkursu może zostać zgłoszona praca na temat związany z zakresem działania sądownictwa administracyjnego. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które zostały ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus i zostały napisane w języku polskim.

Uczestnikami mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace w terminie od dnia 31 października 2022 r. do dnia 31 października 2023 r. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać jej autor, po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta bądź promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy. Prace należy składać do dnia 6 listopada 2023 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, a także możliwość publikacji streszczenia pracy lub jej fragmentu w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

 

https://www.nsa.gov.pl/konkurs-na-prace-magisterska/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsza-prace-magisterska-2023,news,244,955.php