Członkowie Zakładu na Kongresie Teorii i Filozofii Prawa

6 października 2022

W dniach 28 września 2022 r. – 30 września 2022 r. w Katowicach odbył się Kongres Teorii i Filozofii Prawa, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod patronatem Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR).

W ramach Kongresu członkowie Zakładu zorganizowali panel naukowy zatytułowany „Konwencjonalne podstawy prawa i konwencje w prawie. Aspekty językowe, aksjologiczne i pragmatyczne”, który po uroczystym otwarciu przez kierownika Zakładu, prof. Marka Smolaka, był moderowany przez dr Pawła Kokota. W ramach tego panelu swoje wystąpienia wygłosili: dr Paweł Kokot („Delegitymizacja systemu prawa – rozważania wstępne”) oraz dr Mikołaj Hermann („Norma sankcjonowana i sankcjonująca. Propozycja nowego ujęcia”).

W debacie w ramach sesji plenarnej zatytułowanej: „Teoria i filozofia prawa w dobie kryzysów, wzięła udział Pani Profesor Sławomira Wronkowska. Debata była moderowana przez prof. Tomasza Pietrzykowskiego, a pozostałymi jej uczestnikami byli prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. Leszek Leszczyński oraz prof. Jerzy Zajadło.

W sesji „Aksjologia dyskrecjonalności sędziowskiej. Kontekst polityki prawodawczej, autonomii sądownictwa i praktyki precedensowej” organizowanej przez Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wystąpienie zatytułowane „Aksjologia wewnątrz- i zewnątrzprawna” wygłosiła prof. Marzena Kordela.

W ramach organizowanego przez Uniwersytet Warszawski panelu pt.: „Konstytucjonalizm a badanie, tworzenie i stosowanie prawa”, dr Michał Krotoszyński wygłosił referat pt. : „Rozliczenie z przeszłością, imposybilizm prawny i kontrkonstytucjonalizm”.

Z kolei w ramach panelu „Teoria i filozofia prawa wobec hard cases” organizowanego przez Uniwersytet Gdański, mgr Mateusz Grabarczyk wygłosił referat pt.: „Współudział sądownictwa w budowaniu rządów niedemokratycznych”.

Pełny program wydarzenia oraz księgę abstraktów można znaleźć na stronie wydarzenia