Konferencja naukowa Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego zatytułowana: Uczeni i nauka prawa międzynarodowego w Polsce

22 listopada 2023

W dniach 15 – 17 listopada 2023 r. w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego zatytułowana: Uczeni i nauka prawa międzynarodowego w Polsce. Konferencja  została zorganizowana z okazji przypadającej w listopadzie br 100 rocznicy utworzenia Grupy Polskiej tego naukowego stowarzyszenia  prawników specjalizujących się w badaniach nad prawem międzynarodowym. Z tej okazji została przygotowana i opublikowana rocznicowa monografia obrazująca historię i rozwój badań nad prawem międzynarodowym we wszystkich ośrodkach naukowych w Polsce. Jeden z rozdziałów tej monografii prezentuje historię, pracowników i badania naukowe realizowane w ramach Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych naszego Wydziału, której historia liczy sobie również ponad 100 lat. Katedrę reprezentował na konferencji Profesor Tadeusz Gadkowski – autor wspomnianego wyżej rozdziału oraz autor wygłoszonego na konferencji referatu pt. Polskie podręczniki prawa międzynarodowego – Profesor Alfons Klafkowski i Profesor Krzysztof Skubiszewski.