Prawne aspekty transformacji cyfrowej

21 kwietnia 2023

W dniu 13 kwietnia 2023 na WPiA odbyło się webinarium dotyczące prawnych aspektów transformacji cyfrowej, zrealizowane przez Katedrę Jean Monnet pod kierownictwem Pani Profesor Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej. Webinarium zwieńczyło cykl seminariów dotyczących transformacji  cyfrowej w świetle prawa i polityk Unii Europejskiej, kierowanych do doktorantów oraz magistrantów. Podczas webinarium prelegenci przedstawili krótkie referaty prezentujące ich prace badawcze. Wystąpienia zostały skomentowane przez zaproszonych na to wydarzenie ekspertów: Prof. UW dr hab. Macieja Bernatta, Prof. Uł. Dr hab. Monikę Namysłowską, Prof. UKSW dr hab. Marka Świerczyńskiego, Prof UAM Agnieszkę Vetulani-Cęgiel, Dr Dominika Lubasza oraz Dr Sybillę Stanisławską-Kloc. Eksperci to profesorowie i doktorzy, którzy na co dzień wykładają na polskich uniwersytetach, a także prowadzą badania w zakresie transformacji cyfrowej. Webinarium było nie tylko doskonałą okazja do przybliżenia uczestnikom ustawodawstwa dotyczącego rynków i, szerzej, przestrzeni cyfrowej ale także stworzyło doskonałą okazję do przedstawienia przez młodych badaczy wstępnych wyników badań naukowych.  Prelegenci podeszli do podjętych przez siebie wyzwań naukowych w pogłębiony i interesujący sposób, przedstawiając analizowane problemy badawcze, założenia i metodologię pracy. Mateusz Musielak przedstawił projekt dotyczący postawionej przez siebie hipotezy badawczej – „Czy Digital Market Act otworzy rynki cyfrowe”, a następnie rozwinął ją, rozważając wpływ rynków cyfrowych na prawo konkurencji i rolę tzw.  barier wejścia. Michalina Kowala opracowała zwięźle paradoksy prawa pokrewnego wydawców prasy w kontekście pluralizmu mediów. Następnie, Jan Jęcz poruszył temat „Cyfrowa sfera publiczna w Unii Europejskiej”, zaznaczając istotną funkcję tej sfery, i organizowania sfery publicznej w środowisku cyfrowym.. Nawiązując do cyfrowego konstytucjonalizmu UE i niedawno opublikowanej „Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych” wspomniał o podejmowanych działaniach wspierających kształtowanie tej sfery. Kolejny prelegent, Igor Gontarz w ciekawy sposób opowiedział o ochronie przed automatyczną administracją w projekcie „AI Act”. Przedstawiając mechanizmy działania algorytmicznych systemów administracyjnych, konkludował w jaki sposób może na nie wpłynąć stosowanie algorytmów. Nadmienił, że wdrożenie algorytmicznego systemu jest procesem quasi legislacyjnym, dlatego tworzenie tego systemu wymaga konieczności odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane w procesie wydawania decyzji administracyjnej.  Ostatnia prelegentka, Paulina Klisowska zajęła się rozważaniem prawnych aspektów istnienia popularnej aplikacji TikTok. Zwróciła uwagę na problemy w zakresie ochrony prywatności danych w aplikacji i szczególne potrzeby osób małoletnich, które z niej korzystają. Dodatkowo w wydarzeniu miały okazję wziąć udział dwie studentki III roku European Legal Studies, które zaprezentowały uczestnikom plakaty dotyczące ich prac licencjackich na temat NFT i  oraz transparentności platform internetowych w zakresie DSA ( Aktu o usługach cyfrowych).

Autor: Wiktoria Gaedig oraz Weronika Krzyżak