Egzamin pisemny z języka angielskiego

Test z języka angielskiego odbędzie się 14 maja 2021 r. o godz. 10.00 na platformie e-learningowej. Szczegóły zostaną przesłane drogą mailową do studentów, którzy w terminie do 10 maja złożą wniosek w USOSie.

Rozmowy z j. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, włoskiego odbędą się 20 maja 2021 r. od godz. 10.30 na MS Teams.


Musisz zdać egzamin z języka wykładowego ośrodka, do którego chcesz wyjechać. W ramach kwalifikacji kandydatów przeprowadzane są egzaminy z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski.Możesz ubiegać się o wyjazd do dwóch obszarów językowych (co oznacza zdawanie egzaminu z dwóch języków) i do dwóch ośrodków w ramach każdego z wybranych przez Ciebie obszarów językowych.
Certyfikat językowy nie zwalnia Cię z obowiązku przystąpienia do egzaminu.
Egzamin językowy, do którego przystąpisz, sprawdza, czy będziesz w stanie korzystać z wykładów i ćwiczeń w danym języku. Zatem poza dobrą umiejętnością komunikacji oczekujemy od kandydatów znajomości terminologii prawniczej (studenci prawa, administracji, kierunku prawno-ekonomicznego, europeistyki i prawa europejskiego) i terminologii ekonomicznej (studenci zarządzania).

Sprawdzaj pocztę USOSweb i czekaj na zaproszenie na egzamin. Terminy egzaminów podawane są również na tej stronie internetowej.