Webinarium ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w Brukseli