Konferencja „Możliwości ekspansji przedsiębiorców na rynki zagraniczne, w tym w ramach wsparcia organizacji międzynarodowych dla Ukrainy”