Praca z dokumentami w serwisie LEX [06.10.2023, 10:00]

Terminy

06.10.2023 godz. 10:00

09.11.2023 godz. 10:00

07.12.2023 godz. 10:00

Czas trwania

75 min

Czego się dowiesz?

  • Jak przechodzić do różnych wersji czasowych aktu prawnego lub konkretnych przepisów (wersje historyczne i wersje oczekujące)?
  • Praca z orzecznictwem – jak wykorzystywać bogatą siatkę powiązań z innymi dokumentami w bazie? – powiązane publikacje, inne orzeczenia, ścieżka instancyjna rozstrzygnięć?