W pierwszym kroku, jeżeli nie posiadają Państwo konta bibliotecznego, zapraszamy do skorzystania z rejestracji poprzez katalog. Aplikacja połączona jest również z systemem płatności elektronicznej.

Dostęp do baz danych (Lex, Legalis, etc.) zostanie odblokowany po dokończonej rejestracji poprzez poniższy formularz.

Uprzejmie prosimy o podawanie poprawnego numeru karty bibliotecznej. Numer ten można znaleźć na odwrocie legitymacji:

Przypominamy, że usługa dedykowana jest pracownikom i studentom wydziału.

Przypominamy, że usługa dedykowana jest pracownikom i studentom wydziału.

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z elektronicznych zasobów UAM (konieczność posiadania konta czytelnika):

http://lib.amu.edu.pl/bazy-danych/

http://lib.amu.edu.pl/ksiazki-elektroniczne/

http://lib.amu.edu.pl/e-czasopisma/

https://wbn.icm.edu.pl/