Studenci I roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji!

W roku akademickim 2023/2024 zasady zaliczenia obligatoryjnego Przysposobienie bibliotecznego na Wydziale Prawa i Administracji UAM różnią się w zależności od kierunku. Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dostępnymi poniżej.

Prawo europejskie oraz Zarządzanie i prawo w biznesie

Zapraszamy pod adres:

Przysposobienie biblioteczne

Test podstawowy (8 pytań) jest aktywny od 23 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Test dodatkowy (12 pytań) rozwiązują osoby, które nie uczestniczyły w wykładzie. Test jest aktywny od 23 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Test poprawkowy (16 pytań) rozwiązują osoby, które wykorzystały wszystkie próby w teście podstawowym. Test jest aktywny od 23 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Obecność na spotkaniach nie zwalnia z obowiązku rozwiązania testu!

UWAGA! Brak obecności na wykładzie = podejście do dwóch testów, tj. testu podstawowego (i ewentualnie poprawkowego) + testu dodatkowego!

Przepisujemy zaliczenia otrzymane na Wydziale Prawa i Administracji UAM w roku akademickim 2021/2022 lub 2022/2023. 

Administracja

Informacje zostaną przekazane na MS Teams w dedykowanej grupie.

Kurs na Platformie Moodle jest dostępny pod adresem:

Technologia w edukacji administracyjnej

W kursie sukcesywnie zamieszczać będziemy materiały z zajęć. Co ważniejsze, na Platformie Moodle odbędzie się też zaliczenie z naszego przedmiotu.

Odbędzie się ono w formie testu online, który składać się będzie z 12 pytań. By go zaliczyć, trzeba będzie na 7 pytań odpowiedzieć prawidłowo.

Progi punktowe będą wyglądać następująco:

1 – 6 pkt: ocena ndst,

7 pkt: ocena dst,

8 pkt: ocena dst+,

9 pkt: ocena db,

10 pkt: ocena db+,

11 – 12 pkt: ocena bdb.

Każdy z Państwa będzie mógł do testu podejść pięć razy. Liczyć się będzie najwyższy wynik. Test uruchomimy został w drugiej połowie października – zaś na jego rozwiązanie czas będzie do 31 stycznia 2024 r.

Brak zaliczenia testu do końca stycznia oznaczać będzie ocenę niedostateczną z pierwszego terminu – poprawę przewidujemy na luty 2024 r.

Prawo

Informacje zostaną przekazane na MS Teams w dedykowanej grupie.

Kurs na Platformie Moodle będzie dostępny wkrótce pod adresem:

Technologia w edukacji i praktyce prawniczej

W kursie sukcesywnie zamieszczać będziemy materiały z zajęć. Co ważniejsze, na Platformie Moodle odbędzie się też zaliczenie z naszego przedmiotu.

Odbędzie się ono w formie testu online, który składać się będzie z 12 pytań. By go zaliczyć, trzeba będzie na 7 pytań odpowiedzieć prawidłowo.

Progi punktowe będą wyglądać następująco:

1 – 6 pkt: ocena ndst,

7 pkt: ocena dst,

8 pkt: ocena dst+,

9 pkt: ocena db,

10 pkt: ocena db+,

11 – 12 pkt: ocena bdb.

Każdy z Państwa będzie mógł do testu podejść pięć razy. Liczyć się będzie najwyższy wynik. Test uruchomimy został w drugiej połowie października – zaś na jego rozwiązanie czas będzie do 31 stycznia 2024 r.

Brak zaliczenia testu do końca stycznia oznaczać będzie ocenę niedostateczną z pierwszego terminu – poprawę przewidujemy na luty 2024 r.