Studenci I roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji!

Obligatoryjne Przysposobienie biblioteczne odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Testy są dostępne pod adresem:

Test z Przysposobienia bibliotecznego (Prawo)

Test z Przysposobienia bibliotecznego (Zarządzanie, Administracja, Prawo Europejskie)

Test z Przysposobienia bibliotecznego (studia niestacjonarne)

Test podstawowy (8 pytań) jest aktywny od 8 listopada 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Test dodatkowy (12 pytań) rozwiązują osoby z kierunku prawo, które nie uczestniczyły w wykładzie.

Test poprawkowy (16 pytań) rozwiązują osoby, które wykorzystały wszystkie próby w teście podstawowym oraz studenci, którzy przystąpili do rozwiązywania testu w okresie maj-wrzesień 2022 r.

Obecność na spotkaniach nie zwalnia z obowiązku rozwiązania testu.

Przepisujemy zaliczenia otrzymane na Wydziale Prawa i Administracji UAM nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020 lub 2020/2021.