Studenci I roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji!

Obligatoryjne Przysposobienie biblioteczne odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Testy są dostępne pod adresem:

Technologia w edukacji i praktyce prawniczej (Stacjonarne Studium Prawa)

Technologia w edukacji i praktyce prawniczej (Niestacjonarne Studium Prawa)

Przysposobienie biblioteczne (Stacjonarne Studium Administracji)

Przysposobienie biblioteczne (Niestacjonarne Studium Administracji)

Przysposobienie biblioteczne (Prawo Europejskie | studia stacjonarne)

Przysposobienie biblioteczne (Zarządzanie i prawo w biznesie | studia stacjonarne)

Przysposobienie biblioteczne (Zarządzanie i prawo w biznesie | studia niestacjonarne)

Test podstawowy (8 pytań) jest aktywny od 1 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Test dodatkowy (12 pytań) rozwiązują osoby, które nie uczestniczyły w wykładzie. Test jest aktywny od 1 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Test poprawkowy (16 pytań) rozwiązują osoby, które wykorzystały wszystkie próby w teście podstawowym. Test jest aktywny od 1 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Obecność na spotkaniach nie zwalnia z obowiązku rozwiązania testu!

UWAGA! Brak obecności na wykładzie = podejście do dwóch testów, tj. testu podstawowego (i ewentualnie poprawkowego) + testu dodatkowego

Przepisujemy zaliczenia otrzymane na Wydziale Prawa i Administracji UAM nie wcześniej niż w roku akademickim 2020/2021 lub 2021/2022.