Nieterminowy zwrot książek


Informujemy, że wszystkim osobom z materiałami bibliotecznymi niezwróconymi w terminie 21 dni i więcej system będzie zmieniał kategorię czytelnika na OM (ostatni monit) uniemożliwiając mu tym samym korzystanie z baz danych, zamówień czy rezerwacji.

Na tej kategorii konto czytelnika pozostanie aż do momentu uregulowania należności.