Wielkopolska Biblioteka Prawnicza

ul. Św. Marcin 90/13
61-809 Poznań

Infolinia biblioteczna dla studentów i pracowników :
61-82-93-148 

Adres mailowy:
bwpia@amu.edu.pl

Kierowniczka mgr Beata Ciesielska
61-82-94-118
e-mail: beatac@amu.edu.pl

Pracownia Biblioteczna
61-82-94-119

Czytelnia Książek
61-82-94-222
61-82-94-209

Wypożyczalnia
61-82-94-240