Pokój nr 5

Collegium Iuridicum

telefon: 61-82-94-209 oraz 61-82-94-222

Zasady udostępniania książek i czasopism w Czytelni

 

 1. Zasadniczym zadaniem Czytelni jest obsługa studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji, jednakże prawo do korzystania z jej zasobów mają wszyscy zainteresowani tematyką, na podstawie  ważnej legitymacji studenckiej (ELS) lub jednolitej dla Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UAM aktualnej karty bibliotecznej wydawanej przez wypożyczalnię Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM lub Wypożyczalnię Biblioteki Uniwersyteckiej.
 2. Czytelnicy zobowiązani są pozostawić w szatni (szafkach depozytowych) wierzchnią odzież oraz parasole, plecaki i walizki.
 3. W Czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków, palenia tytoniu i picia napojów. Dopuszczalne jest korzystanie z napojów w butelkach.
 4. Czytelnicy przed wejściem do Czytelni proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych. Po wejściu do Czytelni należy okazać u dyżurnego bibliotekarza aktualną legitymację studencką lub kartę biblioteczną.
 5. Korzystanie z Internetu z komputerów stacjonarnych dozwolone jest w celach naukowych, badawczych i edukacyjnych.
 6. Istnieje możliwość podłączenia własnego notebooka. Dostępna jest sieć bezprzewodowa WiFi przez system EDUROAM  dla osób, które posiadają konto w systemie USOS.
 7. Czytelnik  ma wolny dostęp do półek. Zamówione książki i czasopisma wykorzystuje się wyłącznie na miejscu, obowiązuje zakaz wynoszenia czasopism poza Czytelnię.
 8. Osoby korzystające z Czytelni proszone są o dokładne i czytelne wypełnianie rewersów na zamówione książki i czasopisma.
 9. Realizacja książek i czasopism z magazynu zamkniętego odbywa się co pół godziny w godzinach otwarcia Czytelni. Okres rezerwacji materiałów zamówionych z magazynu do korzystania na miejscu wynosi 7 dni.
 10. Czytelnik ma możliwość bezpłatnego korzystania z skanerów i samoobsługowego kserografu. Koszt jednej odbitki wynosi 30 groszy.
 11. Do kopiowania nie udostępnia się:
  • Książek, czasopism oraz druków zwartych wydanych do roku 1950;
  • wszystkich druków będących w złym stanie zachowania bez względu na rok wydania.
 12. Pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa mogą zabrać książkę do Katedry po uzgodnieniu godziny zwrotu z dyżurującym bibliotekarzem oraz pozostawieniu wypełnionego rewersu i legitymacji.
 13. Komputery w Czytelni przeznaczone są przede wszystkim do udostępniania katalogu. Zabrania się:
  • wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych,
  • naruszania praw autorskich,
  • tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych osób,
  • instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 14. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego dyżurny bibliotekarz ma prawo ograniczyć ilość jednorazowo realizowanych zamówień
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad, dyżurny bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i pozbawienia go prawa do dalszego korzystania z Czytelni.

 

 Książki elektroniczne

 Książki i czasopisma dostępne w Czytelni

 E-czasopisma

Wykaz opłat obowiązujący w Wielkopolskiej Bibliotece Prawniczej

Opłaty ogólne

Rodzaj usługi/opłatyCena brutto
Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego (na rok akademicki)12,00 zł
Duplikat karty bibliotecznej12,00 zł
Wydanie Karty Gościa dla osób spoza poznańskiego środowiska akademickiego (raz na pół roku)nieodpłatnie
Wypożyczenie kaucyjneminimalna kaucja – 50,00 zł
Opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego (za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom)0,30 zł
Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał bibliotecznyzgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM (pkt. 56)
Opłata za tradycyjny monit papierowywg aktualnego cennika Poczty Polskiej

Inne opłaty

Rodzaj usługi/opłatyCena brutto
Opłata za kserowanie materiałów bibliotecznych (za każdą stronę)0,30 zł
Opłata za wydruk dokumentów (za każdą stronę)0,30 zł