Zwycięzcy XXIV Lokalnego Konkurs Krasomówczego

4 kwietnia 2022

30 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył się XXIV Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań. 

Konkurs polegał na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie sądowe na podstawie kazusu z prawa karnego, cywilnego lub administracyjnego. 

Wystąpienia Uczestników oceniało Jury złożone z przedstawicieli władz Wydziału Prawa i Administracji UAM, Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych, Izby Notarialnej, Izby Komorniczej, Prokuratury Regionalnej, Kancelarii dr Krystian Ziemski & Partners oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W wydarzeniu uczestniczyli także uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu, dla których przeprowadzono warsztat pt. „Liceum, matura… i co dalej?”

Podium Konkursu prezentuje się następująco:

I miejsce – Mateusz Kaszyński

II miejsce – Szymon Siuda

III miejsce – Krzysztof Stryjniak

Zwycięzca już 22 kwietnia zmierzy się z pozostałymi laureatami Lokalnych Konkursów Krasomówczych z całej Polski w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Warszawie.

Dziękujemy Partnerom Konkursu, Jury oraz wszystkim Uczestnikom. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!