Wystąpienie mgr. Dawida Szulca na XXVI Forum Młodych Historyków Prawa w Stambule

17 października 2022

Z przyjemnością informujemy, że Pan mgr. Dawid Szulc z Zakładu Badań nad Ustrojem Państwa wygłosił referat pt. „The Constitution of the Ottoman Empire of 1876 as a Piece of Legislation Implementing the Ideas of Responsibility and Liability” na uniwersytecie w Stambule (Turcja) podczas międzynarodowej konferencji „Liability and Responsibility in Legal History – XXVIth Annual Forum of Young Legal Historians Istanbul”. W konferencji wzięli udział badacze z całego świata, prezentując ponad 75 referatów dotyczących historycznych aspektów odpowiedzialności. Pan mgr. Szulc przedstawił swoje spostrzeżenia na temat Konstytucji z 1876 r. (Kânûn-ı Esâsî)
w kontekście wynikających z niej zasad odpowiedzialności.

Badania historycznoprawne nad tym szczególnym tekstem prawnym stanowią kontynuację dociekań podejmowanych na początku XX wieku przez prof. Antoniego Peretiatkowicza oraz stanowią jedno z pól badawczych będących przedmiotem planowanej pracy doktorskiej Pana Szulca.