Wyróżnienie dla dr. Piotra Alexandrowicza w Konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną

11 grudnia 2023

W I edycji Konkursu na Najlepszą Monografię Prawno-Historyczną organizowanego przez Polskie Towarzystwo Historii Prawa obejmującego lata 2020-2022, Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie dla doktora Piotra Alexandrowicza za monografię: Kanonistyczne uzasadnienie swobody umów w zachodniej tradycji prawnej (Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020). Książka jest poprawioną wersją rozprawy doktorskiej, która była owocem badań prowadzonych na naszym Wydziale w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Badania te były realizowane w ramach projektu badawczego Diamentowy Grant finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 21 września 2023 r. w Toruniu, podczas XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych.

https://pthp.pl/final-konkursow-pthp-torun-20-wrzesien-2023-r/