Wyniki V edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

31 marca 2022

W dniu 12 stycznia 2022 r. Kapituła V edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła na posiedzeniu laureatów i wyróżnionych.
Zwycięzcą otrzymującym pierwszą nagrodę został nasz absolwent Pan mgr Cezary Bolechowski, autor pracy pt. „Dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej w drodze powództwa przeciwko osobie trzeciej”. Praca powstała w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego przez prof. UAM dra hab. Marcina Walasika. Serdecznie gratulujemy!