Wykład  Pana Profesora Dr. iur. Dr. h.c. ROLANDA NORERA z Uniwersytetu w Lucernie

7 grudnia 2022

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska UAM serdecznie zaprasza na wykład Pana Profesora Rolanda Norera z Wydział Prawa z Uniwersytetu w Lucernie nt. „Agricultural law in Switzerland  – selected issues” Wykłąd odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 zarówno w formie on line via MS Teams oraz stacjonarnie w sali 2.3 Collegium Iuridicum Novum.

Link MS Teams do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asDMddeX7l0SplKa_Vq9TrnvzS58lA9uUOjbMyXw8fWg1%40thread.tacv2/1669533872811?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7dhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asDMddeX7l0SplKa_Vq9TrnvzS58lA9uUOjbMyXw8fWg1%40thread.tacv2/1669533872811?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7d