Wykład otwarty dr. Andrei Zampiniego pt. „Right to silence: law in books and law in action between Italy and Europe”

25 stycznia 2023

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dr. Andrei Zampiniego pt. „Right to silence: law in books and law in action between Italy and Europe”, który odbędzie się w czwartek 2 lutego 2023 r. o godz. 11.30.Wykład odbędzie się w formie hybrydowej, w sali 3.1 CIN oraz online, za pośrednictwem platformy Google Meet.  

Wykład został zorganizowany przez Prof. UAM dr hab. Barbarę Janusz-Pohl i mgra Michała Wawrzyńczaka z Zakładu Postępowania Karnego WPiA w ramach międzynarodowego projektu naukowego Effective Justice

Tematyka zaplanowanego wykładu obejmuje prawo do milczenia, które ma fundamentalne znaczenie dla zachodnich systemów karnych. Warto zauważyć, że jest ono regulowane również w prawie unijnym przez dyrektywę europejską, której celem jest ustanowienie minimalnych standardów we wszystkich państwach członkowskich.  

W tym kontekście przeprowadzone badania (www.empriseproject.org) wykazały, że psychologiczne podejścia do korzystania z tego prawa są bardzo podobne dla oskarżonego w różnych krajach europejskich. 

Oprócz tych „ludzkich” wspólnych cech, europejskie systemy prawa krajowego różnie postrzegają milczenie podejrzanego/oskarżonego. Różnice te determinują zachowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i obrońców) powołanych do zapewnienia możliwości korzystania z tego prawa i poproszonych o jego ocenę.  

Choć włoska regulacja postępowania karnego w teorii zapewnia wysokie standardy ochrony oraz odpowiada ustanowionym standardom europejskim, w praktyce nie zawsze odpowiada oczekiwaniom teoretycznym. 

W ramach wykładu szczegółowo przeanalizowane zostaną następujące elementy: 

– podejście oskarżonego do przesłuchania i jego etyczne konsekwencje, 

– przesłuchanie: regulacje prawne i techniki, 

– standardy prawa do obrony, 

– wykorzystanie faktu milczenia w procesie podejmowania decyzji, 

– prawo do „cyfrowej ciszy” („digital silence”). 

dr Andrea Zampini, pracownik naukowy na Sapienza Università di Roma. W 2021 obronił pracę doktorską przygotowaną pod kierownictwem Prof. Glauco Giostry.  Prowadził również badania w ramach zespołu badawczego uniwersytetu KU Leuven (Belgia) w finansowanym przez Komisję Europejską projekcie Emprise (www.empriseproject.org). Dr  Zampini współpracuje z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach międzynarodowego projektu naukowego Effective Justice, badając zagadnienia proceduralne związane z przestępczością nieletnich oraz efektywnością systemu sądownictwa w związku z wnioskami o umorzenie ścigania karnego. Jego głównym obszarem badawczym jest związek między prawem do prywatności a dochodzeniami karnymi. 

Zainteresowanych uczestnictwem w formie online zapraszamy do śledzenia strony na Facebooku: https://www.facebook.com/TheEffectiveJustice.