Wykład dr Marii Jędrzejczak w ramach realizowanego projektu “Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!”.

23 stycznia 2023
Czas na RoDoOo - Chroń siebie i swoje dane osobowe!

Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Prawa i Administracji do udziału w wykładzie dr Marii Jędrzejczak pt. „Prawo do bycia zapomnianym w Internecie”, w ramach realizowanego projektu “Czas na RoDoOo – Chroń siebie i swoje dane osobowe!”.

Wykład odbędzie się w dniu 1 marca 2023 r. o godzinie 18:00 za pomocą platformy MS Teams. 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y0NmZhNGQtNjcwZi00Y2Q5LWJjY2EtNGE0ZDRjNjgzYjZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1f508c8-43c5-472f-b630-60eb15833b28%22%7d Link do wydarzenia: https://fb.me/e/33Uo7gIcd