WPRAWNI W PRAWIE (#wprawniwprawie) – CZYLI O PRAWIE NA PRAWIE

3 kwietnia 2023

Jedna z wielu definicji prawa ujmuje je jako system norm prawnych, które regulują stosunki społeczne. Jest ono instrumentem porządkującym otaczającą nas rzeczywistość, wpływającym również na kształt relacji międzyludzkich. Wyznacza wzorce zachowań.

Widząc potrzebę wspierania działań, które przyczyniać się będą do krzewienia wiedzy na jego temat, a tym samym i wspierania rozwoju świadomości prawnej społeczeństwa obywatelskiego, inicjujemy na Wydziale Prawa i Administracji UAM cykl wykładów nt. WPRAWNI W PRAWIE (#wprawniwprawie). Jego celem jest prezentowanie słuchaczom istotnych i aktualnych problemów dotyczących prawa, które mają zarówno prowokować do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie, jak i tłumaczyć istotę prawa oraz przyczynić się do poszerzania wiedzy na jego temat, tak ważnej w czasach nam współczesnych.

Pierwszy wykład z prezentowanej serii dotyczący tematu „Sędziowska niezawisłość a wolności i prawa człowieka” wygłosi prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz. Wykład odbędzie się w dniu 3 kwietnia o godz. 17.00 w Auditorium Maximum w Collegium Iuridicum Novum przy al. Niepodległości 53 w Poznaniu. 

Serdecznie zapraszamy!