Webinarium Młodych Badaczy – mgr Mateusz Musielak

13 kwietnia 2023

Zapraszamy na dzisiejsze (13 kwietnia) webinarium Katedry Jean Monnet dig_INFlow, rozpoczynające się o g. 14:00, w trakcie którego Pan Mateusz Musielak przyjrzy się rynkom cyfrowym z perspektywy prawa konkurencji.

Link do wydarzenia dostępny jest tutaj: https://prawo.amu.edu.pl/…/prawne-aspekty-tansformacji…/

Rynki cyfrowe stanowią wyjątkowe wyzwanie dla ochrony konkurencji. Są podatne na wysoką koncentrację, co w efekcie może doprowadzić do ich kontroli przez kilku dominujących graczy. Taka koncentracja może tworzyć bariery wejścia dla nowych podmiotów, prowadząc do ograniczenia konkurencji, wymagając wyższych cen od konsumentów i hamując innowację.

Zdaniem magistra Musielaka Akt o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) ma potencjał zmniejszyć bariery wejścia na rynki cyfrowe poprzez uniemożliwienie gigantom technologicznym angażowania się w praktyki mające na celu ustanowienie takich barier, a także w pewnym stopniu zniwelowanie barier wynikających z samej charakterystyki rynków cyfrowych.

Pan Mateusz w swoim wystąpieniu przybliży problematykę barier wejścia na rynki cyfrowe, a także nakreśli w jaki sposób Digital Markets Act może przysłużyć się zwalczeniu barier wejścia i otworzyć nowym przedsiębiorcom dostęp do tak ważnych w dzisiejszej gospodarce rynków.

Webinarium, w którym będzie uczestniczyć mgr Mateusz Musielak oraz inni młodzi badacze, organizowane jest przez Katedrę Jean Monnet dig_INFlow, działającą na Wydziale w ramach grantu Komisji Europejskiej otrzymanego przez prof. Katarzynę Klafkowską-Waśniowską.