Warsztaty z komunikacji w konflikcie i mediacji – zapisy

21 lutego 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji praktycznych warsztatów kompetencyjnych w zakresie umiejętności komunikacji w konflikcie i mediacji. To wspólny projekt Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii i Kognitywistyki w konkursie „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, który kontynuujemy po sukcesie wcześniejszych edycji.

Pełen cykl zajęć składa się z 30 godzin, realizowanych w trzech nierozerwalnych częściach: 1. Zachowania stron konfliktu i komunikacja w konflikcie: sobota, 11.03.2023. albo niedziela, 12.03.2023. (termin do wyboru) – 10h; prowadząca Anna Busiel, psycholożka, trenerka 2. Techniki mediacyjne i sposób prowadzenia mediacji: sobota, 25.03.2023. – 10h oraz niedziela, 26.03.2023. – 7h; prowadzące Halina Kutereba, dr Ewelina Flatow – Kaleta, mediatorki, trenerki 3. Sporządzanie ugód mediacyjnych: sobota, 1.04.2023 – 3h; prowadząca prof. UAM dr hab. Joanna Mucha.

Na warsztaty, prowadzone w małych grupach, zapraszamy studentki i studentów ostatnich dwóch lat studiów (magisterskich i licencjackich) wszystkich Wydziałów i kierunków.

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza od dnia 27 lutego (poniedziałek) od godz. 6.00: https://forms.office.com/r/GSqRdcTD3d

Zapisy na warsztaty dotyczą wyłącznie pełnego cyklu zajęć. Nieobecność na którejkolwiek części skutkuje nieotrzymaniem certyfikatu.

Z racji ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: udział w warsztatach nie jest wliczany do punktacji ECTS. Natomiast ukończenie warsztatów zostanie udokumentowane certyfikatem.