Warsztaty „Digital Traces” organizowane przez Klinikę Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM

11 marca 2024

Zapraszamy na warsztaty „Digital Traces” (Ślady Cyfrowe) organizowane przez Klinikę Prawa WPiA UAM. Warsztaty obejmują cykl 8 spotkań, w ramach których omawiane są m.in. zagadnienia związane z typologią śladów cyfrowych, przeszukaniem urządzeń cyfrowych, zabezpieczeniem śladów, łamaniem zabezpieczeń metodami kryminalistycznymi, a nadto obrotowi kryptowalutami, „spoofingowi”, czy cyberprzestępczości w mediach społecznościowych i grach. Wykładowcami są  funkcjonariusze CBZC (Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości). Spotkania maja charakter interaktywny. Ze względu na to, że warsztaty prowadzone są w języku angielsku w formie hybrydowej ich uczestnikami są nie tylko studenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UAM, ale także studenci uniwersytetów partnerskich naszej Kliniki Prawa. Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat odbycia szkolenia z zakresy cyberbezpieczeństwa sygnowany przez Klinikę Prawa oraz CBZC.

Wykłady zaplanowane są we wszystkie marcowe i kwietniowe środy w godzinach od 13.00-15.00, sala Eta (a także za pośrednictwem aplikacji MS Teams).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach, które poszerzą zarówno zakres wiedzy uczestników, jak i będą okazją do pogłębienia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.