W XX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r. nagrodzono dwóch naszych absolwentów

9 grudnia 2022

Z przyjemnością informujemy, że w XX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 r. nagrodzono dwóch naszych absolwentów.

Pan mgr Łukasz Wasilenko uzyskał III nagrodę Ministra Nauki i Edukacji za pracę magisterską pt. Prawo do informacji w art. 8 dyrektywy 2004/48/WE, prawie polskim oraz prawie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. Promotorem pracy był pan prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski. 

Pani mgr Maria Gawecka otrzymała wyróżnienie Ministra Nauki i Edukacji za pracę magisterską pt. Ochrona niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) w prawie Unii Europejskiej oraz porządkach prawnych Polski i Niemiec. Promotorem pracy była pani prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska. 

Laureatom serdecznie gratulujemy!