VI Assises franco-polonaises de droit

24 kwietnia 2024

W dniach 15-18 kwietnia 2024 r. odbyło się VI Assises franco-polonaises de droit poświęcone tym razem tematowi: Justice sociale, justice climatique, justice du travail. Obrady gromadzące polskie i francuskie środowisko prawników, socjologów, historyków, wpierw miało miejsce w Bibliotece Polskiej w Paryżu, a następnie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Lorraine w Nancy. Podczas konferencji wyszczególniony został także panel dla młodych naukowców z Polski i Francji, którzy prezentowali swoje fragmenty prac doktorskich z przedmiotowego tematu.

Program VI Assises