Udział członków Zakładu Teorii i Filozofii Prawa na Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. prof. Stanisława Czepity

30 listopada 2022

W dniach 24 i 25 listopada 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „O Pojmowaniu Prawa i Prawoznawstwa”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja, której była to już trzecia edycja, nosi imię Profesora Stanisława Czepity, wybitnego teoretyka prawa, który – przed zatrudnieniem na Uniwersytecie Szczecińskim – swoją karierę akademicką rozwijał na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pracując najpierw w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki, a następnie w Katedrze Teorii Państwa i Prawa UAM. W Radzie Naukowej konferencji, obok prof. dr. hab. Tomasza Gizbert-Studnickiego i prof. dr. hab. Leszka Leszczyńskiego, zasiadała prof. dr hab. Sławomira Wronkowska. 

W ramach pierwszego dnia konferencji prof. dr hab. Sławomira Wronkowska moderowała panel nr I. Tego samego dnia konferencji część I Panelu Młodych moderował dr Michał Krotoszyński, który wygłosił także referat zat. „Ustawa o zakazie propagowania komunizmu z perspektywy teorii aktów mowy” w ramach Panelu III. Na tym samym panelu swój referat zat. „O normach sprzężonych raz jeszcze. Analiza teoretycznoprawna” wygłosił dr Mikołaj Hermann. 

Więcej informacji na temat Konferencji jest dostępnych na stronie wydarzenia

Czepita 2022