Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM – edycja 2024

6 marca 2024

Zapraszamy na kolejną edycję Szkoły Prawa Niemieckiego na WPiA, której tegoroczna formuła opiera się na organizacji wykładów otwartych. Wykłady prowadzone będą przez Profesorów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą a dotyczyły będą aktualnych wyzwań, przed którymi stoi RFN m.in.: granic wolności słowa, zakazu funkcjonowania partii politycznych, konieczności zachowania przez państwo neutralności światopoglądowej. Poruszone zostaną także problemy z obszaru prawa mediów, prawa pracy oraz podstaw prawa międzynarodowego publicznego w związku z aktualną sytuacją polityczną w Europie i na świecie.

Wykłady będą odbywały się w wybrane piątkowe popołudnia, w godzinach od 15:15 do 18:30, w sali Epsilon CIN. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach, które poszerzą zarówno zakres wiedzy uczestników, jak i będą okazją do pogłębienia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.