Sukces studentów w konkursie ID-UB – Study@Research

21 grudnia 2021

Z radością informujemy, że z Wydziału Prawa i Administracji aż 9 studenckich projektów badawczych uzyskało dofinansowanie w konkursie nr 034 Study@Research (w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza).

Lisa nagrodzonych projektów:

1. „Skuteczność ochrony frankowiczów w polskim systemie prawnym” – wnioskodawca: Anna Jarecka (zespół: Jakub Korzeniewski; opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel). 

2. „Dopuszczalność wstąpienia do spółki nowego wspólnika podczas trwania procesu przekształceniowego” – wnioskodawca: Monika Gulewicz (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa).

3. „Przetwarzanie danych osobowych osób małoletnich w mediach społecznościowych” – wnioskodawca: Paulina Klisowska (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska).

4. „Swoboda linkowania a regulacje europejskiego prawa autorskiego” – wnioskodawca: Fatma Mejri (opiekun naukowy: prof. UAM dr hab. Michał Urbańczyk).

5. „Potrzeba wprowadzenia aresztu domowego do polskiej procedury karnej” – wnioskodawca: Konrad Nowicki (opiekun naukowy: dr Piotr Karlik).

6. „Kary pieniężne” – wnioskodawca: Przemysław Dysarz (opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Piątek).

7. „Dostęp do informacji publicznej w zakresie działalności organów stanowiących administracji samorządowej. Studium prawnoporównawcze” – wnioskodawca: Natalia Kiziuk (zespół: Patryk Pieniążek, Jolanta Żółkiewska, Jan Pawłowicz; opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Piątek).

8. „Sporty elektroniczne w polskim prawie – stan obecny i perspektywy zmian” – wnioskodawca: Mateusz Pachciarz (opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Piątek).

9. „Prawne formy ochrony zabytków nieruchomych. Czy polskie regulacje zawierają się w standardach międzynarodowych?” –  wnioskodawca: Karol Wundziński (opiekun naukowy: prof. dr hab. Wojciech Piątek).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na temat konkursów na studenckie projekty badawcze można znaleźć tutaj