Student IV roku prawa na WPiA UAM, opublikował artykuł pt. „Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe”, w prestiżowym czasopiśmie „Przegląd Podatkowy”.

6 grudnia 2022

Z przyjemnością informujemy, że Jędrzej Owoc, student IV roku prawa na WPiA UAM, opublikował artykuł pt. „Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe”, w prestiżowym czasopiśmie „Przegląd Podatkowy”. Artykuł został wyróżniony jako Temat Miesiąca i ukaże się w grudniowym wydaniu miesięcznika.
Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniu kwalifikowania wydatków na alkohol jako kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Aktualna praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwa odmawia wydatkom na napoje alkoholowe charakteru kosztowego, postrzegając je jako wydatki niepowiązane z osiąganiem przychodów lub reprezentacyjne. Argumentuje się też, że są one sprzeczne z moralnością lub etyką. Powyższe poglądy zostały poddane krytyce z uwagi na naruszenie zasad wykładni prawa podatkowego, nieprawidłowość oceny związków przyczynowych oraz sprzeczność z normami konstytucyjnymi, w tym zasadą równości w stosowaniu prawa.
Artykuł dostępny jest także w systemie informacji prawnej LEX