Studenckie seminarium naukowe pt. „Rola innowacyjności w zarządzaniu organizacjami”

12 kwietnia 2022

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. na Wydziale odbyło się studenckie seminarium naukowe pt. „Rola innowacyjności w zarządzaniu organizacjami”. W seminarium uczestniczyli studenci naszego Wydziału z kierunku „Zarządzanie i prawo w biznesie” działający w Kole Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz studenci Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu (MUP), członkowie Studenckiego Koła Inicjatyw Przedsiębiorczych. Seminarium było zorganizowane przez opiekunów obydwu grup: prof. UAM dr. hab. Michała Fliegera oraz mgr Luizy Mańkowskiej-Wróbel z MUP. Studenci obydwu uczelni wygłosili kilkanaście referatów dotyczących współczesnych problemów zarządzania. Spośród studentów kierunku „Zarządzanie i prawo w biznesie” byli to: Julia Grzegorek, Aleksandra Kulbacka, Agnieszka Kulus, Karolina Longosz, Martyna Małolepsza oraz Julia Anna Przybylska. W kolejnym dniu wizyty studenci z Oświęcimia gościli w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie zapoznali się z realizowanymi projektami związanymi z zieloną transformacją.