Staż naukowy dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej na Uniwersytecie w Mediolanie

25 listopada 2022

Na postawie otrzymanego grantu z IDUB konkurs „Wsparcie zarządzania talentami – powstrzymanie drenażu mózgów” dr Julia Wojnowska-Radzińska odbyła dziesięciodniowy staż naukowo-badawczy w Department of Italian and Supranational Public Law na Uniwersytecie w Mediolanie. Tematem badań było „Risks inherent in the processing of airline passengers’ personal data”. Podczas stażu Pani Doktor uczestniczyła w seminarium naukowym „AI and Fundamental Rights”.