Seminarium pt.: „Between Effectiveness of the Criminal Procedure and the Guarantees of a Fair Trial: Difficult or Smooth Cohabitation?”

22 marca 2022

W ramach projektu “The Effective Justice – International and Comparative Approaches” projektu prowadzonego przez Prof. UAM dr hab. Barbarę Janusz-Pohl oraz Prof. Daniele Vicoli z Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, dnia 15 marca br. odbyło się seminarium pt.: „Between Effectiveness of the Criminal Procedure and the Guarantees of a Fair Trial: Difficult or Smooth Cohabitation?”. Badacze z różnych systemów prawnych mieli okazję do zaprezentowania wyników swoich badań i wymiany opinii. Prelegentami byli reprezentanci 5 różnych ośrodków naukowych:  Università di Bologna, Università degli studi di Trento, Uniwersytetu Warszawskiego, Universitat Jaume I, Fundação Escola Superior do Ministério Público.

Więcej informacji o planowanych seminariach, obszarach badawczych i wykonawcach projektu dostępnych jest na stronie internetowej www.effective-justice.com