Seminarium  polsko – ukraińskie

12 września 2022

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska (Wydział Prawa i Administracji UAM_ serdecznie zaprasza do udziału w seminarium polsko-ukraińskim pod tytułem Struktura agrarna, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości rolnych oraz inne aktualne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności rolniczej w Polsce i w Ukrainie. 

Seminarium odbędzie się 14 września 2022 r. ( środa) godz. 12.00-15.30 w formiezdalnej na platformie MS Teams w j. polskim (zapewnione tłumaczenie z j. ukraińskiego na j. polski).  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGmvvwyWnOKHo6J4D7y5JQ99uIoPmyQ8eCIcE2n9fTjg1%40thread.tacv2/1662440120762?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7d

W załączeniu wstępny program seminarium. Podczas tego wydarzenia przedstawione zostaną m.in. referaty dotyczące struktury agrarnej, rynku ziemi, prawne zasady sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych w Ukrainie. Zaprezentowane zostaną także m.in. polskie doświadczenia w prywatyzacji gruntów państwowych na podstawie działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; współpraca Polski z Ukrainą w dziedzinie rolnictwa w czasie wojny w Ukrainie; planowana nowelizacja polskiej ustawy z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu  nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwaoraz ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; uwagi z praktyki notarialnej dotyczące czynności notarialnych związanych z rolnictwemorazinne aktualne zagadnienia prawne prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i w Ukrainie.  

Serdecznie zapraszamy do udziału  w Seminarium, zadawania pytań i dyskusji.  

Seminarium zostało przygotowane w ramach programu grantowego UAM adresowanego do Naukowców z Ukrainy. 

Organizatorzy Seminarium: Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń oraz dr Andrij Biloczenko