Ruszył nabór na wiosenne staże w Urzędzie Miasta Poznania

24 stycznia 2024

Zapraszamy na wiosenne staże

Oferujemy:
81 miejsc w Urzędzie Miasta Poznania
8 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:
• posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, wszystkich uczelni,
• bycie studentem preferowanego przez wydział kierunku,
• wypełnienie i wysłanie on-line formularza zgłoszeniowego, w terminie 16.01 – 18.02
WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z informacjami w załącznikach:
• PROGRAM STAŻY STUDENCKICH (regulamin),
• WYKAZ WYDZIAŁÓW/ BIUR/ JEDNOSTEK – EDYCJA WIOSENNA
W lutym/marcu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatkami/tami – odrębnie do każdego wydziału (zdalnie na platformie ZOOM), co oznacza, że można zostać zaproszoną/nym na kilka rozmów w różnych terminach.
Za 4 miesiące stażu oferujemy łączne wynagrodzenie 6 672 zł brutto.

EDYCJA BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE KWIECIEŃ – LIPIEC 2024
ZAPRASZAMY 🙂
Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku pod nr tel. (61) 878 55 10