Referat oraz funkcja General Reporter Prof. UAM dr hab. Anety Suchoń podczas XXXI Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii

13 września 2023
cedr miniatura

W dniach od 6 do 9 września 2023 r. na Uniwersytecie w Cardiff w Wielkiej Brytanii odbył się w XXXI Europejski Kongres i Kolokwium Prawa Rolnego (XXXI European Congress and Colloquium of  Rural Law). Jego głównym organizatorem był Europejski Komitet Prawa Rolnego (Comité Européen de Droit Rural – CEDR). Zgodnie z tradycją tego wydarzenia obrady były prowadzone przede wszystkim w trzech Komisjach tematycznych. Prócz tego były sesje plenarne oraz Kolokwium (Public Money for Public Goods).  

Pani Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń zaprezentowała referat (Multiple crises: Responses in agricultural law) w Komisji I przygotowany wspólnie przez Przedstawicieli z wielu Uniwersytetów z Polski. Pełniła także funkcję Reportera Generalnego w Komisji III. W Kongresie wzięli udział Naukowcy z większości krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz państw z innych kontynentów, np. Argentyny, Japonii, USA.  

Link do strony  Kongresu https://www.cedr.org/events/xxxi-european-congress-and-colloquium-of-rural-law/ 

Warto przypomnieć, że poprzedni XXX Europejski Kongres i Kolokwium Prawa Rolnego odbył się we wrześniu 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.