Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pani mgr Magdaleny Śliwińskiej pt. „Tajemnica bankowa w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych” 

28 października 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Magdaleny Śliwińskiej pt. „Tajemnica bankowa w postępowaniu dowodowym w sprawach cywilnych” 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 17 listopada 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Knoppek