Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Sławomira Marciniaka pt. „Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt w postępowaniu cywilnym”

4 maja 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Sławomira Marciniaka pt. „Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt w postępowaniu cywilnym”.

 Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 18 maja 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Knoppek