Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Macieja Maczyńskiego pt. „Normatywne ujęcie części ogólnej prawa administracyjnego. Studium z teorii prawa administracyjnego”

17 listopada 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 3.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Macieja Maczyńskiego pt. „Normatywne ujęcie części ogólnej prawa administracyjnego. Studium z teorii prawa administracyjnego”

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 1 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: dr hab. Wojciech Sawczyn, prof. UAM