Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Janusza Wilczyńskiego pt. „Sądowoadministracyjne postępowania szczególne”

23 czerwca 2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Janusza Wilczyńskiego pt. „Sądowoadministracyjne postępowania szczególne”.

Publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 6 lipca 2023 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Wojciech Piątek

Promotor pomocniczy: dr Jan Olszanowski