Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej Pana mgr. Błażeja Sarnowskiego pt. „Karnoprawna ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika”

28 listopada 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowej – w sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pana mgr. Błażeja Sarnowskiego pt. „Karnoprawna ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika” 

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie zagrożenia epidemicznego publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Robert Zawłocki