Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Jagody Dzidy

26 kwietnia 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 14.00 00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formule hybrydowejw sali 1.1 Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu (Al. Niepodległości 53) z wykorzystaniem technologii informatycznych Pani mgr Jagody Dzidy pt. „Klasyfikowanie pisma ręcznego według jego typu”  

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków i ograniczenia ryzyka zachorowania w okresie epidemii publiczność uczestniczy w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o wysłanie do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 12.00 informacji o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl  

Promotor rozprawy: dr hab. Szymon Matuszewski, prof. UAM