Przez Viadrinę do polskiej kancelarii prawnej – warsztat pracy, języki obce, prawo europejskie i work-life balance

23 marca 2022

Przez Viadrinę do polskiej kancelarii prawnej – warsztat pracy, języki obce, prawo europejskie i work-life balance

 

W dniu 24 lutego 2022 r. studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie na Odrą (EUV) mieli okazję wziąć udział w piątym już spotkaniu z cyklu „Z perspektywy absolwenta” (#WPiA UAM).

W bieżącym roku akademickim gościem była pani mecenas Anna Piotrowska, LL.M., radca prawny, absolwentka wspólnych polsko-niemieckich studiów prawniczych. Pani mecenas opowiedziała studentom o swojej ścieżce edukacyjnej, począwszy od studiów na WPiA UAM oraz EUV, po Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych Poznaniu, oraz o karierze zawodowej, w tym aplikacji radcowskiej i aktualnej pracy w poznańskim biurze polskiej kancelarii prawnej SSW Pragmatic Solutions, z którą jest związana od pierwszych lat jej funkcjonowania na rynku.

Studenci mieli okazję usłyszeć nie tylko o warunkach pracy zawodowej w konkretnej kancelarii prawnej, ale także o strukturze podmiotów, takich jak SSW Pragmatic Solutions, świadczących profesjonalne usługi doradztwa prawnego w Polsce. Pani mecenas przedstawiła uczestnikom spotkania swoje codzienne zadania związane z doradztwem podmiotom z branży surowcowej i energetycznej, obejmujące m.in. prawo geologiczne. Zwróciła przy tym uwagę na znaczenie pracy zespołowej, w tym umiejętność wspierania się członków zespołu działającego w danym obszarze doradztwa.

Wspominając lata edukacji prawniczej na UAM i EUV, pani mecenas podkreśliła, jak ważne jest posiadanie kompetencji językowych (lingwistycznych), nie tylko w postaci biernej znajomości języka fachowego, ale przede wszystkim umiejętności formułowania w nim wystąpień pisemnych i ustnych. Realizacja wymagającego programu studiów, obejmującego równolegle zajęcia z prawa niemieckiego i prawa polskiego, pozwoliła jej zdobyć szczególnie cenne narzędzia prawniczego warsztatu, a tym samym zbudować znaczącą przewagę nad absolwentami klasycznych studiów prawniczych. Takie kompetencje są dziś szczególnie poszukiwane na rynku pracy.

Jako studentka wspólnych polsko-niemieckich studiów pani mecenas skorzystała m.in. z oferty nauki języka francuskiego, którego znajomość mogła wykorzystać w czasie pobytu na Uniwersytecie w Rennes we Francji w ramach programu Erasmus. Zainteresowanie językiem francuskim wiązała z poszukiwaniem wiedzy o prawie europejskim, które miała okazję dobrze poznać, studiując ten przedmiot jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Do aktywności w formie wyjazdów na wymiany studenckie i zdobywania doświadczeń za granicą pani mecenas zachęciła również naszych studentów. Jej zdaniem pozwala to nie tylko poszerzyć horyzonty wiedzy prawniczej, ale także nawiązać relacje z koleżankami i kolegami spoza własnej uczelni, co w przyszłości może pomóc w budowaniu i rozwijaniu własnej kariery zawodowej.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń z okresu studiów w Słubicach oraz Frankfurcie nad Odrą, gdzie w wyjątkowym dwujęzycznym środowisku akademickim rozwinął się swoisty dialekt uniwersytecki określany jako „viadrinisch”.

Studenci zadawali pani mecenas pytania o wybory dokonywane w trakcie studiów, w tym dotyczące aplikacji prawniczej, a także o ścieżkę zawodową, którą po ukończeniu studiów można realizować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Pani mecenas wskazała na bogatą ofertę praktyk studenckich, które można podjąć także w kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Stanowią one dla studenta okazję do poznania warsztatu pracy prawnika, jak również obszarów prawa istotnych dla obsługi podmiotów zgłaszających się do kancelarii.

Rozmaite szanse, ale i wymagania, jakie wiążą się z rozpoczęciem przez absolwenta prawa kariery zawodowej, omawiane były również z perspektywy zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym, ujmowanej w popularnej formule work-life balance. Pani mecenas Piotrowska, będąc mamą trójki dzieci, wskazała na możliwości elastycznego kształtowania relacji pracownik–pracodawca, coraz powszechniej stosowane na rynku pracy przez młodych prawników. Wspomniała również, że poza pracą czas poświęca na biegi długodystansowe, wyprawy wysokogórskie oraz podróże z plecakiem. Motywacja do realizacji poszczególnych zadań i wyzwań, systematyczność i organizacja pracy z zachowaniem jej „higieny” nie przyszły jej jednak łatwo, tylko były efektem wielu lat doświadczeń. Podkreśliła, że w godzeniu obowiązków prywatnych z zawodowymi pomagają jej nawyki, które częściowo wyrobiła sobie już w trakcie studiów.

Spotkania z cyklu „Z perspektywy absolwenta” cieszą się nieustannie dużym zainteresowaniem. Szczególnie w czasach pandemii dzięki wykorzystaniu formuły on-line pozwalają zainteresowanym studentom poznać perspektywy, jakie dają polsko-niemieckie studia prawnicze realizowane w Słubicach oraz we Frankfurcie nad Odrą.

Link do zapisu video spotkania na MS Teams:

https://uam.sharepoint.com/:v:/r/sites/2020202136-MR-DPJWARGrupawszyscystudenciDPJ-Grupa1/Shared%20Documents/General/Recordings/_Z%20PERSPEKTYWY%20ABSOLWENTA_%20-%20czwartek%2024.2.2022%20r.,%20godz.%209_30%20(LINK%20DO%20SPOTKANIA)-20220224_093436-Nagrywanie%20spotkania.mp4?csf=1&web=1